Khoan cắt bê tông hà nội và khoan cat be tong ha noi banner


Không “tái đầu tư” đối với trường hợp phải di dời theo Quy hoạch chung

Sau khi nghe Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội báo cáo về 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị H1-2, H1-3, H1-4, tỷ lệ 1/2.000, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có kết luận chỉ đạo về việc hoàn thành hồ sơ đồ án.


Theo đó, hồ sơ quy hoạch trình duyệt phải tập trung giải quyết các vấn đề còn thiếu về hạ tầng, phù hợp quy chuẩn về quy hoạch, kiến trúc tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh yêu cầu kiểm soát chặt, không làm tăng diện tích đất ở, giảm quy mô dân số theo đúng định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô (QHC) xác định cụ thể danh mục các cơ sở phải di dời theo đúng định hướng, đề xuất chức năng sử dụng đất thay thế đảm bảo nguyên tắc ưu tiên giải quyết cho nhu cầu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật còn thiếu trong khu vực.

Về giải pháp tổ chức thực hiện, thành phố chỉ đạo không giải quyết yêu cầu "tái đầu tư" lại trong khu vực đối với các trường hợp cơ sở phải di dời đã được quy định trong QHC. Xem xét tái định cư tại chỗ trong từng trường hợp cụ thể khi cải tạo, tái thiết các khu tập thể, chung cư cũ, làng xóm đô thị hóa và các khu nhà ở hiện có, đảm bảo không làm tăng dân số trong khu vực.